image-text

Política de Compra

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ I TERMES DE CONTRACTACIÓ A LA BOTIGA ONLINE D’INQUIETS STORE           

1.INTRODUCCIÓ

Benvingut/a la nostra pàgina web. Les presents condicions regulen les relacions entre “Inquiets Store” (en endavant, Inquiets Store, o el titular indistintament) i els usuaris de la mateixa (en endavant, o CLIENTS, indistintament) així com també, per la qual s’estableixen els termes de contractació i les condicions d’ús de la mateixa. Li recordem fer una atenta lectura de les presents condicions, així com també de la política de privacitat i de la resta d’avisos legals publicats en ella, ja que la utilització dels nostres serveis implica l’acceptació de les mateixes. Si no està d’acord o té dubtes si us plau no utilitzi els nostres serveis o contacti amb nosaltres enviant un correu electrònic a hola@inquietsstore.com

La nostra pàgina web va dirigida i únicament pot ser utilitzada, per persones majors d’edat, és a dir 18 anys, i amb capacitat jurídica per obligar-se. Vostè és l’únic responsable de la veracitat de les dades que ens faciliti. El TITULAR es reserva el dret a realitzar totes les comprovacions que siguin necessàries a fi i efecte de comprovar la veracitat de les seves dades fent expressa reserva del seu dret a bloquejar i/o cancel·lar el seu compte en aquells casos en què hi hagi la certesa o dubtes raonables sobre la seva veracitat i exactitud. Aquestes accions no donen lloc a rescabalament o indemnització alguna.

  • He llegit i accepto les presents Condicions Generals d’contractació.
  • Sóc major d’edat

2.IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL SERVEI

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, el titular del servei és ESTACIÓ DE SERVEI MASET SA (ES MASET, SA) amb NIF A17225210 i domicili en VILAFANT, Ctra. de Besalú – Roses juny i inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Volum 138., Foli 69, Full GI-249.

3.OBJECTE

Inquiestsstore.com posa a disposició dels usuaris un servei en línia, amb la finalitat de facilitar la compra de tot tipus de productes infantils a més d’oferir un espai a les famílies perquè puguin realitzar diferents activitats.

4.CARACTERÍSTIQUES DELS SERVEIS. FUNCIONALITATS.

4.1. Accés i utilització dels nostres serveis

Per a accedir als nostres serveis ha de Registrer i adquirir la condició d’usuari/a Registret/da; per a això haurà d’omplir un formulari en línia en què hi farem sol·licitar el seu nom i una adreça de correu electrònic. Un cop sol·licitat el registre li enviarem la contrasenya (que sempre pot modificar) a l’adreça de correu electrònic facilitada. La contrasenya és privada, es protegeix mitjançant encriptació i no es proporcionarà a tercers, excepte amb la seva autorització expressa. El registre a la nostra web és gratuït; un cop hagi adquirit la condició d’usuari Registret ja pot comprar els nostres productos.

La contrasenya és única, intransferible i de caràcter confidencial. Com a usuari Registret ha de fer un correcte ús de la mateixa i vetllar per la seva integritat, exonerant a Inquietsstore.com de qualsevol responsabilitat per un ús inadequat de la mateixa. Davant de qualsevol incidència que pogués tenir, si us plau poseu-vos en contacte amb nosaltres el més aviat possible mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a hola@inquietsstore.com

Com a usuari Registret ja pot accedir a la nostra botiga on-line; únicament haurà de seleccionar quin producte vol i quantes unitats d’ell mateix; marqui la icona del “cistella de la compra” i automàticament la seva elecció s’incorporarà al seu “cistella” de productes.

El següent pas és realitzar la comanda. La primera vegada que adquireixi els nostres productes a la nostra botiga on-line anem a sol·licitar-li les següents dades: nom i cognoms, país de destinació, adreça, codi postal, localitat i telèfon. Totes aquestes dades els necessitem per fer-li arribar la seva compra i també per emetre la factura.

Inquietsstore.com es reserva el dret a eliminar o bloquejar sense justificació prèvia i el més aviat possible a usuaris/es i funcionalitats, en aquells casos en què es infringeixin les presents condicions i termes d’utilització, la llei, els costums o els principis generals de el dret, o així ho estimem convenient.

5.PREUS

5.1. Preus dels productes

Els preus dels nostres productes estan expressats en euros i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) essent d’aplicació els vigents en el moment de confirmar i abonar la comanda, amb independència del dia de lliurament. Si vostè és beneficiari d’algun tipus de descompte i/o promoció s’ha de fer constar aquesta circumstància durant el procés de confirmació de la comanda. Li recordem que dins del territori espanyol existeixen territoris en què s’aplica un règim fiscal especial, seria el cas de les Illes Canàries, Ceuta i Melilla. Li recordem la seva obligació de tributar de manera correcta segons i fiscal que li sigui aplicable, ja que si bé en termes generals per a la majoria de productes aquests territoris no estan subjectes a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), sí que poden generar-se un altre tipus d’obligacions tributàries, per exemple, de caràcter duaner , com seria el cas de l’IGIC, a les Canàries. En aquests casos Inquietsstore.com no podrà calcular l’import d’aquestes taxes, quedant vostè obligat a fer-ho, no assumint Inquietsstore.com cap responsabilitat per aquestes despeses.

Inquiestsstore.com  es reserva el dret a anul·lar aquelles comandes en què detecti que hi ha algun tipus d’error, o inexactitud, ja sigui en el preu o en la naturalesa del producte. La dita cancel·lació serà comunicada als interessats/des a la major brevetat possible pels canals habituals de contacte i no donarà lloc a indemnització i/o rescabalament per la nostra banda, únicament es procedirà a la devolució de les quantitats abonades pel client, en el termini màxim de 7 dies laborals. Les quantitats es reemborsaran preferentment de la mateixa manera a com han estat pagades pel client.

Així mateix, Inquiestsstore.com li garanteix l’existència de tots els productes que s’ofereixen a www.inquiestsstore.com, en cas de no tenir disponibilitat dels mateixos s’informarà oportunament al Cliente.

6. ENVIAMENT DE LES COMANDES

6.1. Àmbit territorial: el nostre servei en línia de lliurament de comandes en territori peninsular, incloent-se les Illes Balears i Illes Canàries. La comanda serà lliurat en el domicili informat pel client i en l’horari establert a aquest efecte. En el moment del lliurament el Client s’identificarà i haurà de signar l’albarà de lliurament que acreditarà la recepció de la comanda. Si s’observa qualsevol desperfecte o no està conforme amb el paquet rebut, ho ha de fer constar en l’esmentat albarà, i enviar-nos còpia del mateix, en el termini màxim de 24 hores a partir de la recepció. La direcció de contacte per a la gestió de la devolució és  hola@inquietsstore.com

L’informem, que no existeix obligació legal que estableixi que els lliuraments es realitzen porta a porta si el domicili no es troba a nivell de via pública, de manera que normalment els repartidors realitzaran la mateixa al Portal del domicili informat, sigui particular o empresa, llevat que per pròpia voluntat realitzin altra acción.

Qué passa si no estic a casa quan m’arriba el paquet?

En aquests casos se li deixarà una nota de avís, perquè contacti directament amb l’empresa de transport i gestioni la entrega.

Tot això sense perjudici de el dret de desistiment que l’assisteix i que li expliquem en el punt número 9 de les presents Condicions.

Una vegada realitzat l’enviament, Inquiets Store li informarà de el nombre d’expedició assignat per l’empresa de transport perquè d’aquesta manera vostè pugui realitzar el seguiment d’aquest enviament directament.

En el moment del lliurament, el Client es va identificar arà i haurà de signar l’albarà de lliurament que acreditarà la recepció de la comanda. Si s’observa qualsevol desperfecte o no està conforme amb el paquet rebut, ho ha de fer constar en l’esmentat albarà, i enviar-nos còpia del mateix, en el termini màxim de 24 hores a partir de la recepció. La direcció de contacte per a la gestió de la devolució és hola@inquietsstore.com. Inquietsstore.com disposa d’una assegurança a TOT RISC per als enviaments, de manera que si hi hagués algun tipus d’incidència (perduda, trencament, etc.) ens farem càrrec de reintegrar l’import que vostè hagi pagat o bé li tornarem el producte en qüestió . En aquests casos no hi haurà sobrecost algun sempre que puguem tramitar la devolució i/o restitució amb la companyia d’assegurances per al que és imprescindible que ens avisi dels possibles desperfectes en el termini de 24 hores des de la recepció de la comanda.

6.2. Despeses d’enviament:  Inquietsstore.com gestionarà l’enviament de la manera més eficient possible triant en cada moment el proveïdor dels serveis de missatgeria i transport que consideri oportuns. Inquietsstore.com l’informarà de les despeses de lliurament de manera prèvia a la confirmació de la comanda que variaran en funció del seu pes, nombre d’unitats i volumen.

6.3 Període de lliurament: Si no hi ha raó que ho impedeixi, els lliuraments es realitzaran de dilluns a divendres no festius. Inquiestsstore.com no assumirà cap responsabilitat per la demora en el lliurament quan aquesta sigui imputable a l’empresa que gestiona el transport o al Cliente.

7.PAGAMENT

Inquiestsstore.composa a la seva disposició 3 mètodes de pagament:

7.1. Mitjançant targeta bancària VISA i/o MASTERCARD: Per utilitzar la targeta de crèdit a través d’un TPV Virtual haurà d’introduir les dades identificatives de la mateixa en un formulari adhoc, creat pel proveïdor de serveis financers, en el qual se li sol·licitarà: nombre de targeta, data de caducitat, i codi de seguridad.

7.2. Mitjançant el servei de PayPal: Inquietsstore.com no té accés ni emmagatzema els datus bancaris vinculats als mitjans de pagament descrits. Abans de procedir a la confirmació de la transacció li apareixerà una pantalla que mostrarà tots i cadascun dels termes i costos de la mateixa. Si està d’acord, l’ha d’acceptar i confirmarla.

7.3 Mitjançant transferència bancària: Seleccionar això per rebrà per correu electrònic juntament amb la confirmació de la seva compra, el número de compte en què efectuar la transferència bancària a nom de Inquiets Store (ESTACIO DE SERVEI MASET SA). Vostè disposa de 7 dies des de la data de realització de la comanda per efectuar el pagament. Transcorregut aquest termini, considerarem que ha desistit de la seva compra. És molt important que ens enviï el comprovant de la transferència, indicant-nos el número de comanda, així com també nom i cognoms. No es considerarà efectuat el pagament fins a la recepció de la totalitat de l’preu estipulat. Qualsevol despesa que eventualment es pogués generar per la utilització d’aquest sistema de pagament serà a càrrec del comprador.

7.4.-Financiació: Pot consultar aquesta opció contactant amb el nostre departament d’atenció a client, trucant al 972.28.44.27 en horari comercial.

És possible que, a partir de determinats imports, en el moment d’efectuar el pagament li sol·licitem informació addicional, com còpia del seu NIF, donant compliment d’aquesta manera al que estableix la Llei 10/2010, de 28 d’abril de prevenció de el blanqueig de capitals i del finançament de l’terrorismo.

Li recordem que quan vostè utilitza plataformes de pagament per internet, o paga mitjançant targeta bancària, accedeix directament als serveis d’aquests proveïdors de serveis financers, sobre els quals Eccociwine no exerceix cap tipus de control, motiu pel que li recomanem que llegeixi atentament les polítiques de privacitat i tractament de dades d’aquests proveïdors, i que en cas de dubte contacteu amb ells mateixos).

8.-CONFIRMACIÓ DE COMANDA

Un cop rebem la confirmació del pagament de la seva comanda per part de l’entitat financera, anem a enviar-li una confirmació detallada de la mateixa a l’adreça de correu electrònic que vostè ens hagi facilitat al formulari de registre. Aquesta confirmació contindrà un nombre de comanda, dada que va ser-li d’utilitat en aquells casos en què vulgui fer una consulta sobre el mateix. En aquesta confirmació també constarà el termini estimat de entrega.

Una vegada confirmat el pagament de la comanda per part dels nostres proveïdors de serveis financers, procedirem a preparar-ho i a realitzar el lliurament en els termes i terminis detallats en el punt 6 de les presents condicions.

9.DRET DE DESISTIMENT

El client disposa d’un termini de 14 dies naturals per exercir el dret de desistiment. El còmput del termini s’iniciarà a partir de l’endemà de la recepció de la mateixa. Si vostè ha decidit desistir de la compra haurà de comunicar, en el mateix termini, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a hola@inquietsstore.com; En aquest correu haurà d’adjuntar còpia de l’albarà de lliurament o factura de compra, així com indicar-nos un número de telèfon o correu electrònic per contactar amb vostè. El/s producte/s s’han de retornar en perfecte estat i amb el seu embalatge original, incloent-se garanties, etiquetes, i instruccions d’ús. No s’admetrà la devolució d’aquells productes que mostrin evidències d’haver estat utilitzats, generant unes despeses de devolució que aniran a càrrec de comprador. Les despeses de devolució seran a càrrec de l’comprador.

Sent aquesta la norma general per a l’exercici de el dret de desistiment recollida en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, no es pot exercir aquest dret quan es tracti de productes que hagin estat desprecintats com ara llibres o revistes, o bé tinguin contingut digital (CD, DVD) o bé hagin estat personalitzats seguint les instruccions de el client i/o comprador.

9.1. Procediment exercici de el dret de desistiment

Un cop rebut el correu electrònic en el qual ens manifesta la seva voluntat de desistiment, ens posarem en contacte amb vostè en el termini màxim de 48 hores per gestionar aquesta devolució. Excepte en alguns casos concrets que es tractaran de manera particularitzada amb el client, en termes generals, una vegada que rebem el producte, juntament amb l’albarà de lliurament i comprovat que està en perfectes condicions, procedirem a el reemborsament de les quantitats desemborsades per la seva banda, de la mateixa manera en què van ser abonades, en el termini màxim de 11 dies naturales.

10. GARANTÍA

Tots els nostres productes disposen de la garantia original de l’fabricant segons els termes i terminis establerts en la Llei 23, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum i el RD 1/2007, de 16 de novembre. Per beneficiar-se d’aquesta garantia s’ha de posar en contacte amb el nostre servei d’atenció de client, o contactar directament amb el fabricant. Recordeu conservar la factura de compra mentre el producte/s estigui en garantia.

Totes les despeses d’enviament derivades de la gestió de la garantia, aniran a càrrec de Inquietsstore.com durant el transcurs del primer mes des que s’ha efectuat la seva venda. Per al còmput de el període de garantia es tindrà en compte la data d’emissió de la factura i iniciant-se l’esmentat còmput a partir del dia del lliurament del producte.

S’exceptuen de la garantia la reparació dels danys resultants d’una causa externa del producte, d’un ús o instal·lació incorrectes o no conformes a les instruccions de fabricant, d’un ús que afecti la bona conservació de l’article, d’un ús comercial o col·lectiu i/o de l’ús d’accessoris o components no compatibles.

Davant qualsevol incidència en la gestió de la reclamació en període de garantia pot contactar amb el nostre departament d’atenció a client enviant un correu a hola@inquietsstore.com, o bé trucar-nos a el telèfon 972.50.19.48 en horari comercial.

En aquells casos en què el servei tècnic del fabricant de què es tracti no pugui fer-se càrrec directament de la gestió de la garantia i s’hagi d’enviar el producte al nostre servei postvenda, aquest enviament serà a ports pagats al seu càrrec. Inquiets Store no assumirà cap responsabilitat si el fabricant del producte, no està d’acord a aplicar la garantia per alguna de les raons esmentades anteriormente.

11.CANCEL·LACIONS

Per a cancel·lar una comanda que encara no ha estat pagat o que bé estant pagat no ha estat enviat, ha de enviar un correu electrònic a hola@inquietsstore.com al més aviat possible manifestant la seva voluntat de cancel·lació i indicant número de comanda si ho tuviere.

Si el producte estigués pagat, es procedirà a retornar-li l’import que vostè hagi pagat. Les despeses bancàries que pogués ocasionar aquesta cancel·lació seran al seu cargo.

En aquells casos en què el producte hagi estat ja enviat serà aplicable el que disposa per a l’exercici de el dret de desistiment de les presents Condicions Generals.

12.NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà a la disposició en qüestió, subsistint la vigència de la resta de disposicions que conformen les presents Condicions Generals, i considerant-se tal disposició totalment o parcialment per no incluida.

13. VIGÈNCIA I MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS DEL SERVEI

Les presents condicions han estat redactades en data 13 de juliol de 2020 seran vigents de manera immediata a partir de la seva publicació al nostre lloc web.

Inquietsstore.com podrà modificar sense previ avís i en qualsevol moment i d’acord amb la legalitat vigent aquestes condicions, incloent les condicions econòmiques, ja sigui per motius legals, tècnics, operatius, econòmics, de servei o de mercat o com a conseqüència de l’organització o necessitats de l’servei, incloent aquelles modificacions tendents a adaptar les presents condicions a les fluctuacions de la nostra activitat empresarial o les variacions del mercat.

Inquietsstore.com l’informarà convenientment d’aquestes modificacions perquè les accepti i continuï com a usuari del nostre lloc web.

14.LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents condicions hauran de ser interpretades i sotmeses a l’ordenament jurídic espanyol en general i a la Comunitat Autònoma de Catalunya en el particular, sotmetent-se ambdues parts als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Figueres, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

Darrera actualització 13 juliol 2020.

To top