image-text

AVÍS LEGAL

Benvingut a la plana web d’ E.S.  MASET S.A. (A17225210)(en endavant inquietsstore) allotjada a la URL https://www.inquietsstore.com. A continuació li exposem els  termes  i condicions d’us la web i que han de seguir els usuaris de la mateixa. Li aconsellem una lectura detinguda de la mateixa ja que qualsevol utilització contraria a les mateixes està totalment prohibida  i es susceptible de generar responsabilitats.

 

1- DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR WEB

D’ acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei  34/2002 d’ 11 de juliol de serveis de la informació i comerç electrònic a continuació li informem de les dades del titular de la web:

ESTACIÓ DE SERVEI MASET S.A. (A17225210)

CTRA DE BESALÚ–ROSES , 6

17740 VILAFANT

Telèfon: 972 284 427

Correu electrònic: hola@inquietsstore.com    

Inscrita en el REGISTRE MERCANTIL DE  GIRONA, VOLUM 138, FOLI 69, FULL GI-249.

 

2- CONDICIONS D’ACCÉS,  UTILITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA WEB

L’ accés a la web és lliure excepte quan la plana web tingui algun camp que requereixi la introducció de contrasenya.  Com a usuari de la web s’obliga a fer sempre un ús correcte  de la mateixa i dels seus  continguts , respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets propietat  d’ INQUIETSSTORE , que es reserva el dret d’excloure l’accés a la seva web d’ aquells usuaris que actuïn de manera contrària al previst.

INQUIETSSTORE es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de  preavís als usuaris, l’accés a la web per dur a terme tasques de millora i/o restauració. Nogensmenys s’intentarà fer aquestes accions en hores de baixa afluència a la mateixa.

 

3- POLÍTICA D’ENLLAÇOS

És possible que la nostra web disposi d’enllaços a altres llocs  i/o planes d’Internet. INQUIETSSTORE no assumeix cap mena de responsabilitat i control sobre  els mateixos ni sobre els seus continguts. Tampoc pot garantir la seva disponibilitat tècnica, qualitat i fiabilitat. La seva presència a la nostra web no significa que existeixi una relació de col·laboració o  associació de cap tipus entre INQUIETSSTORE i  aquests tercers.

Le relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que , si s’escau , s’estableixin per el titular de la web  en un document  específic  a aquest efecte, o pels pactes concrets que  es  puguin acordar  amb els clients .

 

4- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

Els continguts de la nostra web son titularitat d’ INQUIETSSTORE o  bé li  han estat cedits  per al seu ús , a títol enunciatiu i no exhaustiu,  es consideren contingut de la web les bases de dades, textos, marques, noms comercials, àudios, logotips, signes distintius, animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de la plana web, etc. L’ús de la web pels usuaris no els atorga cap dret d’explotació de cap mena de classe, ni la seva titularitat, sobre els continguts de la mateixa, així com tampoc cap dret de propietat industrial i/o intel·lectual. Queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació, distribució, comunicació pública i/o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït de qualsevol dels continguts de la web. INQUIETSSTORE fa expressa reserva davant dels usuaris i tercers de l’exercici  de quantes accions emparin els seus legítims drets de  propietat intel·lectual i/o industrial.

 

5- TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

INQUIETSSTORE dona compliment a allò que estableix la vigent normativa en matèria de protecció de dades personals i tractarà les seves dades amb la màxima confidencialitat. En el quadre resum següent trobarà  la informació bàsica sobre la nostra política de privacitat , però si desitja ampliar la informació sobre la mateixa pot accedir-hi  en aquesta web en l’apartat política de privacitat.

 

Responsable del Tractament

E.S.  MASET S.A. (A17225210)

CTRA. BESALÚ-ROSES , 6

17740 VILAFANT

 

NIF

A17225210

Finalitats principals del tractament

-Oferir-li informació relativa als nostres productes  i serveis amb autorització prèvia.

-Gestionar les seves consultes.

-Gestionar les compres  on-line.  

Bases legitimadores del tractament

-Execució del contracte  o pre-contracte.

-Consentiment de l’ interessat.

-Compliment d’obligacions legals.

Destinataris principals

-EL RESPONSABLE  o empreses auxiliars  per a les mateixes finalitats.

 

Drets

-Accés, rectificació, cancel.lació, oposició i portabilitat.

-Revocació del consentiment.

-Presentació d’una reclamació davant l’autoritat de control competent.

 

Origen de les dades

-Facilitades pel seu titular o el seu representant legal.

-Fruit de la navegació per la nostra web (adreça IP)

Conservació dades

-El temps  indispensable per a la realització finalitat , excepte  previsió legal en un altre sentit.

 

 

6- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat Espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya, essent els jutjats de FIGUERES   els únics competents per al seu coneixament. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

 

Copyright 2019- E.S. MASET S.A.

To top